Tag: wnioski

Zawnioskuj o świadczenia w GOPS w Domanicach na nowe okresy świadczeniowe !!!

W wyniku nowelizacji przepisów został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. W efekcie od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Warto przypomnieć, że okres zasiłkowy w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pokrywa się z tym okresem świadczeniowym obowiązującym…
Druki wniosków Rodzina 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach rozpoczyna wydawanie druków wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500 plus. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia w siedzibie tutejszego GOPS pokój Nr 4. Druk wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego można uzyskać w naszej siedzibie od dnia 21 marca 2016r. Wniosek można pobrać również z naszej…