Strona główna

Serdecznie witam na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach
Domanice 52
08-113 Domanice
tel. 025/63 129-83
tel. kom. 664 374 029  fax. 025/63-129-82 e-mail: gopsdomanice@wp.pl
Numery rachunków bankowych

1. Konto bieżące OPS: MBS w Zbuczynie o/Wiśniew

67 9198 0003 0100 1049 2001 0001

2. Konto ds. obsługi dłużników alimentacyjnych: MBS w Zbuczynie o/Wiśniew

54 9198 0003 2600 1270 2000 0030 ważne do dnia 31 grudnia 2021 r.

93 9198 0003 2600 1049 2000 0060 ważne od dnia 1 stycznia 2022 r.

 

KASA GOPS  czynna jest:

25 dnia każdego miesiąca w godzinach 10:00 – 14:00

Jeżeli 25 dzień miesiąca przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy kasa czynna jest w przeddzień tego dnia.

 

 WAŻNE DOKUMENTY:

Inspektor ochrony danych w jednostce jest Marta Łysuniek, adres poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl .

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO:

Deklaracja dostępności