Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Domanice z dnia 4 lipca 2017r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny w następującym składzie osobowym:

1) Jankowska Bożena – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach

2) Jaskółka Bożena – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach

3) Karpiarz Agnieszka – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach

4) Koper Sylwia – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5) Krasuski Marcin – Komisariat Policji w Skórcu

6) Urbanek Agnieszka – Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim

7) Zemła Beata – Szkoła Podstawowa w Domanicach – Kolonii

8) Kniotek Anna – NZOZ Przychodnia w Domanicach- Kolonii

9) Mucha Ewelina – Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

10) Mączyński Maciej – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia  w sprawach rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Siedlcach

11) Zelent Arkadiusz – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia  w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Siedlcach

 

Wszelkich informacji dotyczących Zespołu i realizowanych działań udziela telefonicznie lub e-mailowo Przewodniczący Zespołu Bożena Jankowska:

tel. 25 63-129-83

e-mail: gopsdomanice@wp.pl

 

WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE MOGĄ SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ. O SZCZEGÓŁY PYTAJ KIEROWNIKA GOPS – (25) 63-129-83.