Tag: rodzinne

Zawnioskuj o świadczenia w GOPS w Domanicach na nowe okresy świadczeniowe !!!

W wyniku nowelizacji przepisów został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. W efekcie od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Warto przypomnieć, że okres zasiłkowy w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pokrywa się z tym okresem świadczeniowym obowiązującym…
Uwaga Świadczeniobiorcy !!! Przypomnienie o konieczności składania wniosków o świadczenia rodzinne w okresie świadczeniowym 2016/2017

Od dnia 1 listopada 2016r. w świadczeniach rodzinnych obowiązuje nowy okres świadczeniowy który zakończy się w dniu 31 października 2017r. Rokiem bazowym, który jest podstawą do wyliczenia kryterium dochodowego jest rok 2015. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wpływają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach od 1 sierpnia 2016r. i są na bieżąco…
PRZYPOMNIENIE !!! KASA GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach przypomina że KASA GOPS czynna jest: 10 dnia każdego miesiąca w godzinach 9:00 – 14:00 25 dnia każdego miesiąca w godzinach 9:00 – 14:00 Jeżeli 10 lub 25 dzień miesiąca przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy KASA czynna jest w przeddzień tego dnia.  …