Zawnioskuj o świadczenia w GOPS w Domanicach na nowe okresy świadczeniowe !!!

W wyniku nowelizacji przepisów został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. W efekcie od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Warto przypomnieć, że okres zasiłkowy w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pokrywa się z tym okresem świadczeniowym obowiązującym w programie „Rodzina 500 plus”. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie. Druki wniosków wydawane są w siedzibie ops. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszego ośrodka, gdzie pracownicy świadczą pomoc przy wypełnianiu wniosków. Wnioski są dostępne do pobrania z naszej strony internetowej w zakładce Zadania.

Przypominamy, że obsługą programu „Rodzina 500 plus” i programu „Za życiem” zajmuje się Aspirant pracy socjalnej Pani Małgorzata Chromińska – pokój nr 4;

obsługą świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka zajmuje się Specjalista pracy socjalnej Pani Bożena Jaskółka – pokój nr 1a,

świadczeniami alimentacyjnymi, świadczeniami rodzicielskimi Główny księgowy GOPS – Pani Katarzyna Karpiarz – pokój nr 2.

 

Zachęcam aby ze złożeniem wniosku nie zwlekać do końca okresu świadczeniowego gdyż spowoduje to przerwanie ciągłości wypłaty świadczenia.

 

Kontakt z pracownikami ośrodka:

tel. stacjonarny: (25) 63-129-83

tel. komórkowy: 664 374 029

e-mail: gopsdomanice@wp.pl

poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio ze strony internetowej ośrodka (zakładka KONTAKT).