Świadczenia Rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

  1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
  3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
  4. zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Świadczenia rodzinne:

SR-1 WNIOSEK

SR-1Z ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

ZSR-05 OŚWIADCZENIE O DOCHODACH INNYCH NIŻ PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZSR-06 OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

ZSR-07 OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO

ZSR-8 OŚWIADCZENIE W SPRAWIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO

ZSR-10 OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI

ZSR-12 OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (tzw. becikowe):

SR-2_WNIOSEK

SR-2 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

ZSR-05 OŚWIADCZENIE O DOCHODACH INNYCH NIŻ PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZSR-06 OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

ZSR-07 OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO

Zasiłek pielęgnacyjny:

SR-3 WNIOSEK

Specjalny zasiłek opiekuńczy:

SR-4 WNIOSEK

SR-4Z ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

ZSR-05 OŚWIADCZENIE O DOCHODACH INNYCH NIŻ PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZSR-06 OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

ZSR-07 OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO

ZSR-10  OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI

Świadczenie pielęgnacyjne:

SR-5 WNIOSEK

ZSR-10 OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI

WSZELKICH NIEZBĘDNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

UDZIELAMY TELEFONICZNIE POD NR. TEL. (25) 63-129-83, MAILOWO: gopsdomanice@wp.pl ORAZ OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE OPS

OBSŁUGĄ ŚR ZAJMUJE SIĘ PANI MONIKA BĄBIAK – ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ

POKÓJ NR 1A (parter)