Zadania

pomoc spoleczna alimenty rodzina family
Pomoc Społeczna Świadczenia Alimentacyjne Świadczenia Rodzinne Karta Dużej Rodziny
energy mieszkanie stypendia rece
Dodatek Energetyczny Dodatek Mieszkaniowy Stypendia i Zasiłki szkolne Realizowane Projekty Unijne
rece rodzina tlo_za_zyciem
Komisja Alkoholowa Usługi opiekuńcze Świadczenia wychowawcze 500+ Za życiem
 rodzina  family
Zespół Interdyscyplinarny Świadczenie rodzicielskie Dobry start