Stypendia i zasiłki szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że w naszej gminie Stypendia i zasiłki szkolne realizowane są na podstawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Domanice przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/227/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 4 sierpnia 2014r. Wszelkie osoby zainteresowane tą formą pomocy zachęcam do zapoznania się z pełną treścią Regulaminu – do  pobrania poniżej. Zadanie to jest realizowane w naszym Ośrodku. Wnioski przyjmowane są w okresie od dnia 1 do 15 września każdego roku w pokoju nr 1 (parter).

WSZELKICH NIEZBĘDNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH TEJ FORMY POMOCY

UDZIELAMY TELEFONICZNIE POD NR. TEL. (25) 63-129-83

MAILOWO: gopsdomanice@wp.pl ORAZ OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE OPS

OBSŁUGĄ STYPENDIÓW ZAJMUJE SIĘ PANI BOŻENA JANKOWSKA – STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY

POKÓJ NR 1 (PARTER)

DOKUMENTY DO POBRANIA: