Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach rozpoczyna wydawanie druków wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500 plus. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia w siedzibie tutejszego GOPS pokój Nr 4. Druk wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego można uzyskać w naszej siedzibie od dnia 21 marca 2016r. Wniosek można pobrać również z naszej…