Druki wniosków Rodzina 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach rozpoczyna wydawanie druków wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500 plus.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia w siedzibie tutejszego GOPS pokój Nr 4.

Druk wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego można uzyskać w naszej siedzibie od dnia 21 marca 2016r.

Wniosek można pobrać również z naszej strony internetowej (zakładka: ŚWIADCZENIA, podzakładka: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+) a także strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.