Dzień wolny od pracy – 10 listopada 2023 r.

W dniu 10 listopada 2023r. (piątek) UG będzie zamknięty,

w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023r. (sobota),

tj. w dniu wolnym od pracy.

Wójt Gminy Domanice
/-/ Jerzy Zabłocki