Aktualności

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

Nabór na stanowisko Asystent rodziny. Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach o naborze na wolne stanowisko asystenta rodzinyDodatek osłonowy w 2024 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że w 2024 r. ruszy nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Obecnie oczekujemy na opublikowanie wzoru wniosku przez Ministra Klimatu i Środowiska. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. nie będą rozpoznawane. Dodatek osłonowy ma być wypłacany…Nabór na stanowisko asystent rodziny

Nabór na stanowisko Asystent rodziny Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach o naborze na wolne stanowisko asystenta rodzinyDzień wolny od pracy – 10 listopada 2023 r.

W dniu 10 listopada 2023r. (piątek) UG będzie zamknięty, w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023r. (sobota), tj. w dniu wolnym od pracy. Wójt Gminy Domanice /-/ Jerzy ZabłockiPOPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Siedlcach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 –…Spotkanie informacyjne w sprawie dofinansowań na wymianę starych pieców

  Gmina Domanice oraz Stowarzyszenie Zbliżamy z naturą zaprasza na spotkanie informacyjne, na temat możliwości pozyskania środków na wymianę starych pieców na ekologiczne. Spotkanie odbędzie się 6 października (piątek) o godzinie 17:00 w budynku Urzędu Gminy Domanice.    bezpłatne komputerowe badania wzrokuDystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informacja o dystrybucji żywności Informacja o dystrybucji żywnościINFORMACJA 9 CZERWCA

INFORMACJA – 9 czerwcaPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021 Plus CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2022, a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z…