Miesiąc: luty 2017

Zapisy na unijną pomoc żywnościową POPŻ

W okresie od 22 lutego  do 15 marca 2017r. pracownicy socjalni GOPS w Domanicach będą kwalifikować osoby uprawnione do otrzymywania pomocy żywnościowej w Podprogramie 2016, który będzie trwał do końca czerwca 2017r. Zapisy prowadzimy w celu ustalenia aktualnej liczby osób i rodzin wymagających w/w rodzaju wsparcia. Zapisy koordynuje: Pani Agnieszka Karpiarz – Starszy Pracownik socjalny…Zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Domanicach informuje, że Siedleckie Stowarzyszenie na rzecz osób uzależnionych „Powrót z U” w Siedlcach rozpoczął nabór na zajęcia edukacyjno-warsztatowe adresowane do osób doświadczających przemocy w rodzinie. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie stowarzyszenia tj. ul. Kilińskiego 40, 08-110 Siedlce. Zajęcia poprowadzą certyfikowane trenerki i psycholożki „Niebieskiej Linii”. Planowane rozpoczęcie zajęć: marzec…