Miesiąc: marzec 2017

Zaproszenie na warsztaty dietetyczno – kulinarne w GOPS w Domanicach !!!

  Bank Żywności w Siedlcach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach zapraszają zainteresowane osoby otrzymujące żywność w ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2016 na warsztaty dietetyczno-kulinarne, które  odbędą się 7 kwietnia 2017 r. od godz. 11.00 w sali Urzędu Gminy Domanice, przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 08-113 Domanice 52   Warsztaty poprowadzi Pani Lena…Dostawa produktów żywnościowych w ramach programu PO PŻ 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że w dniach: 22-24 marca 2017r. będą bezpłatnie rozprowadzane paczki żywnościowe dla najuboższych mieszkańców gminy Domanice. Pomoc żywnościowa będzie realizowana w ramach umowy podpisanej przez Ośrodek z Bankiem Żywności w Siedlcach, a finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Produkty,…Aktywność i współpraca popłaca !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach zachęca do wzięcia udziału w projekcie Aktywność i współpraca popłaca. CELE GŁÓWNY PROJEKTU: Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych przez 48 kobiet i 32 mężczyzn klientów partnerskich GOPS z obszaru powiatu siedleckiego zwiększających szanse na zatrudnienie i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym do 31.10.2018 r….