Zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Domanicach informuje, że Siedleckie Stowarzyszenie na rzecz osób uzależnionych „Powrót z U” w Siedlcach rozpoczął nabór na zajęcia edukacyjno-warsztatowe adresowane do osób doświadczających przemocy w rodzinie. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie stowarzyszenia tj. ul. Kilińskiego 40, 08-110 Siedlce. Zajęcia poprowadzą certyfikowane trenerki i psycholożki „Niebieskiej Linii”.

Planowane rozpoczęcie zajęć: marzec 2017r.

Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne pod nr tel 25 633-31-81.

Na zajęcia można zapisać się również za pośrednictwem GOPS pod nr tel: 25 63-129-83.

 

Zachęcam do wzięcia udziału w warsztatach.

Bożena Jankowska – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.