W okresie od 22 lutego  do 15 marca 2017r. pracownicy socjalni GOPS w Domanicach będą kwalifikować osoby uprawnione do otrzymywania pomocy żywnościowej w Podprogramie 2016, który będzie trwał do końca czerwca 2017r. Zapisy prowadzimy w celu ustalenia aktualnej liczby osób i rodzin wymagających w/w rodzaju wsparcia. Zapisy koordynuje: Pani Agnieszka Karpiarz – Starszy Pracownik socjalny…