Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Domanicach informuje, że Siedleckie Stowarzyszenie na rzecz osób uzależnionych „Powrót z U” w Siedlcach rozpoczął nabór na zajęcia edukacyjno-warsztatowe adresowane do osób doświadczających przemocy w rodzinie. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie stowarzyszenia tj. ul. Kilińskiego 40, 08-110 Siedlce. Zajęcia poprowadzą certyfikowane trenerki i psycholożki „Niebieskiej Linii”. Planowane rozpoczęcie zajęć: marzec…