PRZYPOMNIENIE !!! KASA GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach przypomina że KASA GOPS czynna jest:

10 dnia każdego miesiąca w godzinach 9:00 – 14:00

25 dnia każdego miesiąca w godzinach 9:00 – 14:00

Jeżeli 10 lub 25 dzień miesiąca przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy KASA czynna jest w przeddzień tego dnia.

 

KASJER: Bożena Jankowska tel. 25 63-129-83

W przypadku nieobecności zastępstwo pełni: Sylwia Koper tel. 25 63-129-83

 

10 dnia każdego miesiąca realizujemy w formie gotówkowej:

Świadczenia rodzinne

Świadczenia alimentacyjne

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki energetyczne

Zasiłki celowe

Zasiłki celowe specjalne

Świadczenia pieniężne z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

 

25 dnia każdego miesiąca realizujemy w formie gotówkowej:

Zasiłki stałe

Zasiłki okresowe

Zasiłki celowe

Zasiłki celowe specjalne

Świadczenia pieniężne z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”