Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach serdecznie zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Domanice na Warsztaty mające na celu opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020. Warsztat Pierwszy poświęcony zostanie diagnozie sytuacji społecznej, analizie problemów  oraz zasobów społecznych gminy, odbędzie się w dniu 16 listopada 2015r. o godzinie 12:00 w Wiejskim Domu Kultury…