Zaproszenie na Warsztaty dotyczące opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach serdecznie zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Domanice na Warsztaty mające na celu opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020.
Warsztat Pierwszy poświęcony zostanie diagnozie sytuacji społecznej, analizie problemów  oraz zasobów społecznych gminy, odbędzie się w dniu 16 listopada 2015r. o godzinie 12:00 w Wiejskim Domu Kultury w Domanicach. Potrwa około 2 godzin.
Warsztat Drugi odbędzie się w dniu 20 listopada 2015r. o godzinie 9:00 w Wiejskim Domu Kultury w Domanicach. Będzie dotyczył sformułowania założeń do Strategii w oparciu o partycypację społeczną oraz zasady rozwoju społecznego, a także będzie miał na celu przygotowanie koncepcji projektów stymulujących zrównoważony rozwój społeczny. Potrwa około 2 godzin.

Wstępny projekt Strategii został opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach. Można się z nim zapoznać w siedzibie OPS w dni robocze od godz. 7:30 – 15;30 najpóźniej do dnia 13 listopada 2015r.