Dzień: 2018-11-02

Reportaż z projektu pt: „ Na zmianę nigdy nie jest za późno”

  „Nieformalna Grupa Seniorów Gminy Domanice” przy wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach uzyskała dofinansowanie na realizację projektu o nazwie: „Na zmianę nigdy nie jest za późno”. Wartość projektu i dofinansowania wyniosła 1.850,00 zł. W dniu 12 października 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domanicach odbyło się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne. Wszystkich obecnych przywitała…Spotkanie z Aktywnymi Seniorami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domanicach

W  dniu 12 października 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domanicach odbyło się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne w związku z realizacją projektu pn. „Na zmianę nigdy nie jest za późno” przez Nieformalną Grupę Seniorów Gminy Domanice. Projekt realizowany jest przy wsparciu pracowników Ośrodka. Wszystkich obecnych przywitała Pani Agata Ornowska – Sołtys wsi Domanice i Lider grupy seniorów…