W piątkowe popołudnie w Wiejskim Domu Kultury „Olszynka” w Olszycu Szlacheckim gm. Domanice odbyła się uroczysta konferencja pt. „Współpraca przedstawicieli wszystkich sektorów na rzecz reintegracji, profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie”. Uroczystość była inauguracją powstania Forum Pomocy Społecznej Subregionu Siedleckiego czyli grupy edukacyjno-konsultacyjnej  zrzeszającej ośrodki pomocy społecznej oraz inne podmioty działające w obszarze polityki społecznej….