Spotkanie z Aktywnymi Seniorami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domanicach

W  dniu 12 października 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domanicach odbyło się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne w związku z realizacją projektu pn. „Na zmianę nigdy nie jest za późno” przez Nieformalną Grupę Seniorów Gminy Domanice. Projekt realizowany jest przy wsparciu pracowników Ośrodka.

Wszystkich obecnych przywitała Pani Agata Ornowska – Sołtys wsi Domanice i Lider grupy seniorów oraz Pani Marlena Paczek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach. Na spotkaniu omówione zostały zasady realizacji projektu i jego cele. W ramach projektu zaplanowano wyjazd do Siedlec do muzeum oraz do teatru na spektakl „Serca na odwyku”. Na spotkaniu wyłoniliśmy grupę 15 seniorów którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie. Głównym celem naszego projektu jest aktywizacja społeczna osób w wieku 55+ zamieszkujących na terenie Gminy Domanice.

Na spotkaniu Pani Kierownik przedstawiła dalsze plany dotyczące działań na rzecz osób starszych na naszym terenie oraz wysłuchała potrzeb, które zgłaszane były przez samych seniorów.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” realizowanego przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości.

Za mile spędzony czas serdecznie dziękujemy.

Marlena Paczek
Kierownik GOPS

 

43878636_278260159463084_5840817817871450112_o

indeks