Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż wnioski                         o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową będą przyjmowane od 02.07.2018 r. do 30.08.2018 r.   W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia: Obszar A – likwidacja bariery transportowej:…