Miesiąc: maj 2018

Sędzia Anna Maria Wesołowska w GOPS Domanice

W dniu 24.05.2018 r. Pani Anna Maria Wesołowska, sędzia w stanie spoczynku, znana m.in. z programów telewizyjnych „Sędzia Anna Maria Wesołowska” i „Wesołowska i mediatorzy” autorka wielu publikacji m.in. „Bezpieczeństwo młodzieży, Poradnik prawny”, „Bezpieczna młodzież: program prewencyjno-wychowawczy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego”, „Zmiany kodyfikacji karnych w zakresie przepisów dotyczących ochrony prawnej małoletnich” i inne…II dostawa produktów żywnościowych z POPŻ Podprogram 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że w dniu 16.05.2018 r. wydawane będą produkty żywnościowe z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Produkty przeznaczone są dla osób które mają wydane skierowanie do otrzymania tej formy pomocy. Produkty będą wydawane tylko jednego dnia. Zainteresowanych zapraszamy. 16.05.2018 r. od godz. 8 do godz. 15.Stypendia pomostowe na studia dla maturzystów – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa