GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOMANICACH Domanice 52, 08-113 Domanice p o s z u k u j e kandydata na stanowisko Referenta w wymiarze 0,75 etatu     O stanowisko mogą ubiegać się wyłącznie obywatele polscy. Do obowiązków pracownika  na tym stanowisku należeć będzie m.in. – Wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy o…