Miesiąc: luty 2018

„W Centrum harmonii ze światem” Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych

  „W Centrum harmonii ze światem” Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Domanice na spotkanie informacyjne dotyczące Dziennego Domu Wsparcia funkcjonującego na terenie Gminy Wodynie w miejscowości Oleśnica 132 (ZOL OLEŚNICA) które odbędzie się dnia 22 lutego 2018 r. godz. 12 w sali Urzędu Gminy…Zmiana sposobu postrzegania osób dotkniętych kryzysem psychicznym na Mazowszu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach zachęca do zapoznania się z kampanią MCPS: Link do  materiału filmowego: https://youtu.be/8fis_fUMtwk Wsparcie_osób_z_zaburzeniami_psychicznymi_na_Mazowszu_-_ulotkaPo pierwsze rodzina !!! – rekrutacja do projektu unijnego !!!

      Po pierwsze rodzina  Projekt Po pierwsze rodzina – program wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych nr RPMA.09.02.01-148816/17 wdrażany jest w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi  społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług Społecznych. Projekt…