„W Centrum harmonii ze światem” Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych

Ulotka-psycho-dom-1-strona-719x1024

 

„W Centrum harmonii ze światem” Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Domanice na spotkanie informacyjne dotyczące Dziennego Domu Wsparcia funkcjonującego na terenie Gminy Wodynie w miejscowości Oleśnica 132 (ZOL OLEŚNICA) które odbędzie się dnia 22 lutego 2018 r. godz. 12 w sali Urzędu Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice.

Dzienny Dom Wsparcia przeznaczony jest dla osób pełnoletnich w szczególności po 65 r.ż.

Osoby uczestniczące w DDW zostaną objęte wsparciem: terapeutycznym, psychologicznym, psychoterapeutycznym, rehabilitacyjnym, medycznym i edukacyjnym.

DDW Oleśnica będzie przyjmował pacjentów także z terenu Gminy Domanice.