Miesiąc: marzec 2018

Od kwietnia 2018 r. rusza PUNKT KONSULTACYJNY

Już od 3 kwietnia 2018 r. mieszkańcy gminy Domanice będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad psychologicznych, prawnych oraz terapeuty uzależnień w ramach Punktu Konsultacyjnego. Punkt konsultacyjny mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach na parterze – lokal nr 5. Zapisy do poszczególnych specjalistów prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach. Poniżej przedstawiamy…Dostawa produktów żywnościowych w ramach POPŻ Podprogram 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że w dniach: 14-16 marca 2018 r. będą bezpłatnie rozprowadzane paczki żywnościowe dla najuboższych mieszkańców gminy Domanice. Pomoc żywnościowa będzie realizowana w ramach umowy podpisanej przez Ośrodek z Bankiem Żywności w Siedlcach, a finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020….Zapisy na unijną pomoc żywnościową 5-12 marca 2018 r.

W okresie od 5 do 12 marca 2018 r. pracownicy socjalni GOPS w Domanicach będą kwalifikować osoby uprawnione do otrzymywania pomocy żywnościowej w Podprogramie 2017, który będzie trwał do końca czerwca 2018 r. Zapisy prowadzimy w celu ustalenia aktualnej liczby osób i rodzin wymagających w/w rodzaju wsparcia. Zapisy koordynuje: Pani Agnieszka Karpiarz – Starszy Pracownik…