*** Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii za zbiórkę żywności ***