Informacja o wypłatach świadczeń w grudniu 2016r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia w grudniu br. wszelkie wypłaty świadczeń zostały zrealizowane wcześniej niż dotychczas. Do dnia dzisiejszego zostały wypłacone już świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, opiekuńcze, rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego a także świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne). Mamy nadzieję że przekazane środki pozwolą Państwu godnie przygotować się do nadchodzących świąt. Wszelkie postępowania wszczęte na Państwa wnioski, dla których nie otrzymali jeszcze Państwo decyzji będą wypłacane na bieżąco. Wszelkie pytania, wątpliwości będziemy rozwiązywali indywidualnie pod nr. tel. 25 63-129-83.