ZMIANY HARMONOGRAMU WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GOPS OD DNIA 1 KWIETNIA 2016 ROKU

Szanowni Państwo !!!

Informuję, że od dnia 1 kwietnia 2016 roku wypłaty świadczeń dla osób uprawnionych realizowane będą na indywidualne rachunki bankowe.

Osoby uprawnione do świadczeń zobowiązane są do dostarczenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Domanicach podania wraz z potwierdzeniem numeru rachunku bankowego, na które ma być przekazywane świadczenie do dnia 31.03.2016r.

W przypadku braku konta bankowego wypłaty gotówkowe realizowane będą w siedzibie GOPS Domanice według poniższego harmonogramu.

Od dnia 1 kwietnia 2016 roku zmianie ulegają także terminy wypłat świadczeń, które będą wypłacane:

Rodzaj świadczenia

Forma wypłat:

Gotówka

Przelew

Dodatek mieszkaniowy 10 dnia miesiąca 10 dnia miesiąca
Dodatek energetyczny 10 dnia miesiąca 10 dnia miesiąca
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 25 dnia miesiąca 15 dnia miesiąca
Świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, świadczenia wychowawcze 25 dnia miesiąca 25 dnia miesiąca
Zasiłek stały 25 dnia miesiąca 25 dnia miesiąca
Zasiłek okresowy 25 dnia miesiąca 25 dnia miesiąca
Zasiłek celowy, celowy specjalny, celowy na zakup żywności 25 dnia miesiąca 25 dnia miesiąca

 

Ponadto, przypominamy, że KASA Gops czynna jest tylko 10 i 25 dnia każdego miesiąca w godzinach: 9:00 – 14:00.

Jeżeli 10, 15 lub 25 dzień miesiąca przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy wypłaty świadczeń realizowane będą ostatniego dnia roboczego przed dniem wolnym.