Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016r. (piątek) będzie przyjmował wnioski o ustalenie prawa do  świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus. Wnioski będzie można składać w siedzibie tutejszego GOPS pokój Nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania ops-u. Osoby które będą potrzebowały pomocy w wypełnianiu…