Tag: domanice

ZMIANY HARMONOGRAMU WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GOPS OD DNIA 1 KWIETNIA 2016 ROKU

Szanowni Państwo !!! Informuję, że od dnia 1 kwietnia 2016 roku wypłaty świadczeń dla osób uprawnionych realizowane będą na indywidualne rachunki bankowe. Osoby uprawnione do świadczeń zobowiązane są do dostarczenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Domanicach podania wraz z potwierdzeniem numeru rachunku bankowego, na które ma być przekazywane świadczenie do dnia 31.03.2016r. W przypadku braku…
WIELKIE OTWARCIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO PROMYK – RELACJA

We wtorek 01 marca 2016r w Urzędzie Gminy Domanice odbyło się uroczyste otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk” prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się między innymi wójt gminy Domanice pan Jerzy Zabłocki, proboszcz Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Ks. Kanonik mgr Andrzej Filipiuk, Przewodnicząca Rady Gminy Domanice Pani Halina Kolo,…
Placówka Wsparcia Dziennego od marca w naszej gminie !!! Zapraszamy na spotkania organizacyjne

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach zaprasza wszystkich rodziców zainteresowanych skierowaniem swoich dzieci na bezpłatne zajęcia do Placówki Wsparcia Dziennego, która będzie funkcjonowała na terenie naszej gminy od marca br. na ZEBRANIE które odbędzie się dnia 22.02.2016r. PONIEDZIAŁEK w WIEJSKIM DOM KULTURY W DOMANICACH O GODZ. 14:00 (dla dzieci i rodziców zamieszkujących we wsiach:…
Zaproszenie na Warsztaty ekonomiczne, kulinarne i dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia w GOPS w Domanicach

Dnia 4 lutego 2016r.(czwartek) o godz. 10.00 odbędą się warsztaty edukacji ekonomicznej, dietetyczne i kulinarne dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach i potrwają do godziny 14.00. Warsztaty odbędą się w sali  Wiejskiego Domu Kultury w Domanicach pod adresem 08-113 Domanice 52. Warsztaty realizowane są w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014…
Informacja o funkcjonowaniu GOPS w Sylwestra !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że dnia 31 grudnia 2015r. Ośrodek będzie czynny do godziny 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.
Przedświąteczna dostawa produktów żywnościowych w ramach PO PŻ 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że w dniach: 15, 16, 18 grudnia 2015r. będą bezpłatnie rozprowadzane paczki żywnościowe dla najuboższych mieszkańców gminy Domanice. Pomoc żywnościowa będzie realizowana w ramach umowy podpisanej przez Ośrodek z Bankiem Żywności w Siedlcach, a finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa…
JABŁKA I MARCHEW Z EMBARGO TRAFI DO POTRZEBUJĄCYCH Z GMINY DOMANICE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach rozpoczyna dziś rozdział owoców i warzyw objętych embargiem rosyjskim. Akcja organizowana jest przy naszej współpracy z Bankiem Żywności w Siedlcach. Owoce objęte embargiem mogą być przeznaczone na wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji. Głównymi kryteriami branymi pod uwagę przy rozdziale owoców będą: niepełnosprawność, wielodzietność oraz bezrobocie w…
Uwaga !!! 24 grudnia 2015 roku Ośrodek będzie zamknięty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Domanicach z dnia 1 grudnia 2015r. dnia 24 grudnia 2015r. Ośrodek będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.
Zapraszam do zapoznania się z projektem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach zachęca wszystkich mieszkańców Gminy Domanice do zapoznania się z Projektem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020,  który jest dostępny na BIP Urzędu Gminy Domanice w Zakładce Tablica ogłoszeń – Inne. Ewentualne wnioski i uwagi można zgłaszań do dnia 14 grudnia 2015r. do pracowników GOPS. KIEROWNIK /-/…
Zapraszam do zapoznania się z projektem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Domanice na lata 2016-2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach zachęca wszystkich mieszkańców Gminy Domanice do zapoznania się z Projektem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Domanice na lata 2016-2019,  który jest dostępny na BIP Urzędu Gminy Domanice w Zakładce Tablica ogłoszeń – Inne. Ewentualne wnioski i uwagi można zgłaszań do dnia 14 grudnia 2015r. do pracowników GOPS….