JABŁKA I MARCHEW Z EMBARGO TRAFI DO POTRZEBUJĄCYCH Z GMINY DOMANICE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach rozpoczyna dziś rozdział owoców i warzyw objętych embargiem rosyjskim. Akcja organizowana jest przy naszej współpracy z Bankiem Żywności w Siedlcach. Owoce objęte embargiem mogą być przeznaczone na wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji. Głównymi kryteriami branymi pod uwagę przy rozdziale owoców będą: niepełnosprawność, wielodzietność oraz bezrobocie w rodzinie. Pierwszy transport marchwi i jabłek dotrze do Domanic już dziś.
W ciągu najbliższych kilku dni zostaną one rozdzielone pomiędzy potrzebujących.
Terminy wydawania marchwi i jabłek:
15.12.2015r.  od godziny 11.30 do godziny 15.00
16.12.2015r.  od godziny 11.30 do godziny 15.00
Osoba do kontaktu:
Agnieszka Karpiarz – Pracownik socjalny