Nowy numer rachunku bankowego ds. obsługi dłużników alimentacyjnych

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, iż od dnia 01.01.2022 r. zmieni się numer rachunku bankowego na które należy dokonywać zwrotów zadłużenia od dłużników alimentacyjnych.

Od nowego roku 2022 zwroty zadłużenia alimentacyjnego należy dokonywać na rachunek bankowy:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach

w MBS Zbuczyn o/Wiśniew nr 93 9198 0003 2600 1049 2000 0060

Obecny rachunek bankowy o nr 54 9198 0003 2600 1270 2000 0030 należący do Urzędu Gminy w Domanicach, na który są obecnie wpłacane zwroty dłużników, będzie obowiązywał do 31.12.2021 roku.