Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, iż od dnia 01.01.2022 r. zmieni się numer rachunku bankowego na które należy dokonywać zwrotów zadłużenia od dłużników alimentacyjnych. Od nowego roku 2022 zwroty zadłużenia alimentacyjnego należy dokonywać na rachunek bankowy: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach w MBS Zbuczyn o/Wiśniew nr 93 9198 0003 2600 1049 2000…