Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że w dniu 16.05.2018 r. wydawane będą produkty żywnościowe z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Produkty przeznaczone są dla osób które mają wydane skierowanie do otrzymania tej formy pomocy. Produkty będą wydawane tylko jednego dnia. Zainteresowanych zapraszamy. 16.05.2018 r. od godz. 8 do godz. 15.