W dniu 24.05.2018 r. Pani Anna Maria Wesołowska, sędzia w stanie spoczynku, znana m.in. z programów telewizyjnych „Sędzia Anna Maria Wesołowska” i „Wesołowska i mediatorzy” autorka wielu publikacji m.in. „Bezpieczeństwo młodzieży, Poradnik prawny”, „Bezpieczna młodzież: program prewencyjno-wychowawczy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego”, „Zmiany kodyfikacji karnych w zakresie przepisów dotyczących ochrony prawnej małoletnich” i inne…