Start Programu Rodzina 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016r. (piątek) będzie przyjmował wnioski o ustalenie prawa do  świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus.

Wnioski będzie można składać w siedzibie tutejszego GOPS pokój Nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania ops-u. Osoby które będą potrzebowały pomocy w wypełnianiu wniosku zapraszamy w godzinach 8:00 – 14:00.

Druk wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego można uzyskać w naszej siedzibie lub pobrać również z naszej strony internetowej (zakładka: ŚWIADCZENIA, podzakładka: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+) a także strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Istnieje również możliwość wysłania wniosku pocztą lub za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, e-PUAP lub PUE ZUS. Od złożonego wniosku nie pobiera się żadnych opłat.