Dobry start

 

plakat dobrys tart

 

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach: Domanice 52 08-113 Domanice.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 


WZORY WNIOSKÓW:

Wzór wniosku o świadczenie Dobry Start

Załącznik do wniosku o świadczenie Dobry Start   – Wypełnić tylko w przypadku, gdy liczba dzieci, na które ustala się prawo do świadczenia dobry start jest większa niż liczba pozycji na formularzu SDS-1 –

część I, punkt 2.

 


WSZELKICH NIEZBĘDNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ

UDZIELAMY TELEFONICZNIE POD NR. TEL. (25) 63-129-83, MAILOWO: gopsdomanice@wp.pl ORAZ OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE OPS

OBSŁUGĄ śWIADCZEŃ ZAJMUJĄ SIĘ:

PANI AGNIESZKA KARPIARZ – KIEROWNIK

PANI KATARZYNA KARPIARZ – GŁÓWNY KSIĘGOWY

PANI BOŻENA JASKÓŁKA – SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

PANI SYLWIA KOPER – ASYSTENT RODZINY

POKÓJ NR 1A, 2 I 3  (parter)