Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że w 2024 r. ruszy nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Obecnie oczekujemy na opublikowanie wzoru wniosku przez Ministra Klimatu i Środowiska. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. nie będą rozpoznawane. Dodatek osłonowy ma być wypłacany…