informacja

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ 500+ I DOBRY START

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń nie ma konieczności składania nowych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+). Świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021 r. i dopiero od lutego 2021 r. będą przyjmowane wnioski w wersji elektronicznej o jego kontynuację. Obecnie wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) powinny składać tylko osoby, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia z innego tytułu.
W okresie od 1 lipca 2020 r. w wersji elektronicznej, a od 1 sierpnia 2020 r. w wersji papierowej do dnia 30 listopada 2020 r. będą przyjmowane
wnioski o przyznanie świadczenia ,,Dobry Start’’ z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł.

Ze względu na panujący w kraju stan epidemii zachęcamy Państwa do składnia wniosków w wersji elektronicznej.