Świadczenie rodzicielskie

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia mają między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

SR-7 – dla osób które zawnioskują o świadczenie do dnia 31 października 2017r.

SR-7 – dla osób które zawnioskują o świadczenie po dniu 31 października 2017r.

 

 

WSZELKICH NIEZBĘDNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH

ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

UDZIELAMY TELEFONICZNIE POD NR. TEL. (25) 63-129-83,

MAILOWO: gopsdomanice@wp.pl ORAZ OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE OPS

OBSŁUGĄ ŚWIADCZEŃ ZAJMUJE SIĘ PANI KATARZYNA KARPIARZ

– GŁÓWNY KSIĘGOWY

POKÓJ NR 2 (PARTER)