Zapraszamy na wyjazdowe bezpłatne warsztaty dla osób dotkniętych bądź zagrożonych przemocą domową! Projekt finansuje Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach „Wzmocnienia działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”. Spotkania edukacyjne będą trwały 4 godziny + 2 godziny na indywidualne porady prawne. Spotkanie odbędzie się dnia 28 października 2015  w Warszawie, w grupach 20 osobowych. Wyjazd spod Urzędu…