Szanowni Państwo, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015r.  (sygn. C-276/14), który stwierdził, że gminne jednostki budżetowe nie mogą być uznane za  podatników podatku od towarów i usług ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności począwszy od 01.01.2017 roku wszystkie czynności (transakcje) sprzedażowe i zakupowe dokonywane przez jednostki budżetowe Gminy Domanice –…