Tag: bezpłatne

Wsparcie psychologiczne dla osób z problemem alkoholowym i ich otoczenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że na terenie naszej gminy istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego skierowanego do osób dotkniętych problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin. Wszelkich informacji dotyczących możliwości skorzystania z wsparcia udziela Kierownik GOPS – Pani Marlena Paczek. Konsultacje psychologiczne są finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w…
NOWA DOSTAWA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH ZE ŚRODKÓW EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że w dniach: 4, 5 i 6 listopada 2015r. będą bezpłatnie rozprowadzane paczki żywnościowe dla najuboższych mieszkańców gminy Domanice. Pomoc żywnościowa będzie realizowana w ramach umowy podpisanej przez Ośrodek z Bankiem Żywności w Siedlcach, a finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc…
Bezpłatne warsztaty dla osób dotkniętych bądź zagrożonych przemocą domową!

Zapraszamy na wyjazdowe bezpłatne warsztaty dla osób dotkniętych bądź zagrożonych przemocą domową! Projekt finansuje Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach „Wzmocnienia działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”. Spotkania edukacyjne będą trwały 4 godziny + 2 godziny na indywidualne porady prawne. Spotkanie odbędzie się dnia 28 października 2015  w Warszawie, w grupach 20 osobowych. Wyjazd spod Urzędu…
Bezpłatne Szkolenie Komputerowe – ECDL

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach zaprasza na: BEZPŁATNE SZKOLENIE KOMPUTEROWE Z CERTYFIKATEM ECDL START 64H Rekrutacja trwa do 28.07.2015r. Udział w szkoleniu jest całkowicie darmowy i odbędzie się w Gminie Domanice. Zapisy na szkolenie prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach pod nr tel. (25) 63 129 83 WYMAGANIA: Uczestnikami szkolenia mogą być wszystkie osoby…