Dnia 23 maja 2024 roku została uchwalona ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 859), która zakłada wsparcie finansowe dla niektórych gospodarstw domowych. Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Bon energetyczny będzie przysługiwał gospodarstwom domowym,…