„Posiłek w szkole i w domu” – 2022 r. POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU Projekt dofinansowany ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach programu wieloletniego „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 – 2023   Źródło finansowania: Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków gminy….