Miesiąc: grudzień 2022

„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” – 2022 R.

„Posiłek w szkole i w domu” – 2022 r. POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU Projekt dofinansowany ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach programu wieloletniego „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 – 2023   Źródło finansowania: Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków gminy….POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy Bankiem Żywności w Siedlcach realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń…